Työehtosopimukset

KVTES
AVAITES

KVTES

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

AVAINTES

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan AVAINTA:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

Sote sopimuksen kuvitys kuva. Erilaisia hoitotapahtumia.
JHL:n liiton logo, pallot ja tekstiä

SOTE SOPIMUS

Sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä kunnassa tai kuntayhtymässä. Työntekijät ja viranhaltijat siirtyivät 1.9.2021 uuteen sopimukseen KVTES:istä. Nykyiset työehdot säilyvät, mutta jaksotyöaikamääräyksiin on tullut kaksi lisäystä. Toinen koskee vuorokausilepoa, toinen vapaapäivien sijoittelua.

Kuntatyönatajien logo KT

Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.