Työehtosopimukset

KVTES
AVAITES

KVTES

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

KVTES sopimus
KVTES verkossa
Tekninen sopimus

AVAINTES

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan AVAINTA:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

AVAINTES sopimus
AVAINTES 2022-2025 .pdf

Sote sopimuksen kuvitys kuva. Erilaisia hoitotapahtumia.
JHL:n liiton logo, pallot ja tekstiä

SOTE SOPIMUS ja HYVTES

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus, eli Sote-sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä hyvinvointialueilla tai hyvinvointiyhtymissä. 

Hyvinvointialueiden henkilöstölle tuli 1.3.2023 voimaan oma virka- ja työehtosopimus HYVTES. Käytännössä määräykset ovat samat kuin nykyiset KVTESin määräykset. Muutokset ovat lähinnä teknisiä. KVTESin ja ja kuntien teknisten virka- ja työehtosopimus TS:n määräysten soveltaminen hyvinvointialueilla on päättynyt.

JHL on neuvotellut hyvinvointialan virka- ja työehtosopimuksen sinulle, työskenteletpä pelastajana, toimistossa, hallinnossa tai ruokapalvelussa. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. 

SOTE sopimus

HYVTES sopimus

Kuntatyönatajien logo KT

Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.