Eläkeläiset/ Ikikarpalot

Yhdistyksessämme toimii eläkeläisjaos Ikikarpalot.

Tapaamme kerran kuussa Espoon keskuksen palvelutalolla Kamreerintie 3, III krs. 

Kokoontumispäivät 2023 syyskaudella:

5.9 Tiistai, klo 13.30 - 15.30

3.10 Tiistai, klo 13.30 - 15.30

8.11 Keskiviikko, klo 13.30 - 15.30

12.12 Tiistai, klo 13.30 - 15.30 

Ryhmän vetäjänä jatkaa
Hilkka Haapasaari
puh. 040 7225 735

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Minimijäsenmaksu 

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa, eli  96 euroa vuodessa.

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja olet:

  • alle 70-vuotias ja eläkkeellä
  • 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat*
  • pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomailla
  • työlomalla
  • virkavapaalla
  • au pairina
  • suorittamassa vapausrangaistusta
  • ”omalla lomalla”
  • omaishoitajana.

* 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa, eli 60 euroa vuodessa.

Eläkeläisjäsenet maksavat jäsenmaksut neljännesvuosittain. Ensimmäinen eräpäivä on 15.4. Myös muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta. Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.