Yhteistoimintasopimus

Espoon kaupungin yhteistoimintasopimus perustuu kunta-alan yhteistoimintamenettelyä koskevaan yleissopimukseen.

Kaupungin voimassa oleva yhteistoimintasopimus on päivitetty keväällä 2023. Yhteistoimintasopimuksen osapuolina ovat Espoon kaupunki työnantajana ja kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoimintasopimus on luonteeltaan sitova paikallinen virka- ja työehtosopimus. 

Yhteistoiminta Espoon kaupungissa (linkki Essiin - Intranet)