Lakonpiirissä Espoo Catering Oy:ssä 

Kaikki JHL:n jäsenet.