#PAINAVASYY 

#PAINAVASYYS kamppanjan mainos, texti #painavasyy

Sivuston sisältö tarkentuu päivittäin!

>>> Lakkoavustus <<<

Näin haet lakkoavustusta omaJHL:stä

Kirjaudu omaJHL:ään, valitse vasemman palkin alareunasta ”Lakkoavustushakemus”. Lisää hakemuslomakkeelle pankkiyhteystietosi, rastita lakkopäiväsi, vakuuta tiedot oikeiksi ja tallenna. Tämän jälkeen hakemus siirtyy jäsenyhdistyksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sitten maksatukseen. Avustuksia maksetaan kerran viikossa.

Jos et aiemmin ole kirjautunut omaJHL:ään, katso ohjeet omaJHL-sivulta.

Lue nämä asiat, ne ovat tärkeitä!

Ajankohtaisia nettisivuja:


Mikä on poliittinen lakko?

Poliittinen lakko on ammattiliiton julistama lakko, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole vaikuttaa työehtosopimuksiin tai työnantajiin, vaan lakolla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.

Osallistuminen poliittiseen lakkoon on hyväksyttävä syy poissaololle, eikä työnantaja voi kohdistaa työntekijöihin toimia poliittiseen lakkoon osallistumisen takia. #Painavasyy – lakot ovat poliittisia lakkoja, joilla vastustetaan hallitusohjelman kirjauksia työelämän, työttömyysturvan ja työntekijöiden toimeentulon kurjistamiseksi. Virkamiehet eivät voi osallistua poliittisiin lakkoihin. Lisätietoa hallitusohjelman heikennyksistä.

Miten varaudun lakkoon?

Lakkovaroituksessa kerrotaan aina, mitä töitä lakko koskee. JHL:n päätös lakosta on jäseniä sitova.

Lakkovaroituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa ja milloin työt lopetetaan. Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen.

Lakon alaisia töitä eivät saa tehdä muut JHL:n jäsenet, muiden liittojen jäsenet eivätkä järjestäytymättömät työntekijät.

Lakon alaista työtä ei saa teettää vuokratyöntekijöillä tai muulla tilapäisellä työvoimalla. Kansainvälisen käytännön mukaan henkilöstöpalveluyritykset eivät välitä työntekijöitä laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen.

Kun lakkovaroitus on annettu, et enää saa sopia vuosilomaa lakon ajalle.

Varaudu lakkoon näin:

 • Tee töitä normaalisti työvuoroluettelon mukaisesti lakon alkamiseen asti.
 • Et saa tehdä töitä varastoon.
 • Et saa myöskään jättää töitä tekemättä ennen lakkoa.
 • Ota työpaikalta mukaasi ne henkilökohtaiset tavarat, mitä lakon aikana tarvitset. Työnantajan vaatimuksesta työsuhde-etuudet on luovutettava työnantajalle (esimerkiksi puhelin tai tietokone).
 • Tarkista, että sinulla on luottamusmiehen ja/tai lakkotoimikunnan ja aluetoimiston yhteystiedot
 • Seuraa liiton tiedotusta: JHL:n nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Saat luottamusmieheltäsi lisätietoja.
 • Tarkasta omat jäsentietosi omaJHL:stä (sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, työpaikka, ammatti). Lakkotilanteissa käytämme jäsenviestitykseen henkilökohtaista sähköpostia ja puhelinnumeroa.
 • Suosittele liittoon liittymistä myös järjestäytymättömille työtovereillesi.

Miten toimin lakon aikana?

 • noudata liiton antamia ohjeita
 • osallistu lakon valvontaan esimerkiksi lakkovahtina tai Iakkovahtien huoltajana
 • varaudu ennalta ja ilmoita työnantajan mahdollisista painostustoimista luottamusmiehelle ja/tai lakkotoimikunnalle
 • osallistu lakkokokouksiin
 • JHL:n jäsenet jotka eivät ole lakossa, jatkavat omien töidensä tekemistä, eivätkä tee lakossa olevien töitä
 •  seuraa liiton tiedotusta
 •  muista, että työtaistelun aikana ainoa luotettava informaation lähde on liitto.

Älä tee lakon alaista työtä!

Työnantaja ei saa painostaa sinua millään tavalla, mikäli osallistut ammattiliiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen! JHL on varautunut vastatoimiin, lisätietoja saat luottamusmieheltä tai aluetoimistosta.

Usein kysytyt kysymykset lakosta

Saanko lakon aikana palkkaa tai lakkoavustusta? Onko lakkoon osallistumisesta ilmoitettava esihenkilölle? Onko liiton jäsenyydestä kerrottava esihenkilölle? Näihin ja moniin muihin lakkoon liittyviin kysymyksiin saat vastauksen tältä sivulta.

Ammattiliitto JHL vastustaa hallituksen tylyä leikkauslinjaa yhdessä muiden SAK:n liittojen kanssa. Aloitamme syyskuussa PainavaSyy-mielenilmaukset hallituksen politiikkaa vastaan. Nyt sinunkin on aika toimia ja pelastaa suomalainen työelämä.

Suomen hallitus aikoo kustantaa politiikkansa suomalaisten oloja kurjistamalla ja sosiaaliturvasta leikkaamalla. Vuorotteluvapaat, työttömyysturvan lapsikorotukset ja aikuiskoulutustuki ovat lentämässä roskakoriin ja asumistukea halutaan leikata miljoonatolkulla (Yle uutiset 28.8.2023). Myös työttömiä kuritetaan ankarasti, kun ansiopäivärahasta aiotaan nipistää satasia.